Feline Family
Mačka zmení návrat do domu na návrat domov.

Vrh E - Odchov

Rodičia:

Matka: Gloria Slovak Champion*SK - BRI a

Otec: Miky Koko Great*CZ - BRI a

Obaja rodičia testovaný: FIV, FeLV, PKD, HCM - negatívne

Narodené: 23.05.2020

Eliot Feline Family*SK - kocúr - predaný

Esmée Feline Family*SK - mačička - rezervovaná