Feline Family
Mačka zmení návrat do domu na návrat domov.

Vrh B - Odchov

Rodičia:

Matka: Fatima Slovak Champion*SK - BRI a

Otec: Dany Kallistó*CZ - BSH c

Obaja rodičia testovaný : FIV, FeLV, PKD - negatívne

Narodené: 10.04.2019

Betty Feline Family*SK - mačička -predaná

Bruno Feline Family*SK - kocúr - predaný

Barney Feline Family*SK - kocúr - predaný

Bella Feline Family*SK - mačička - predaná