Feline Family
Mačka zmení návrat do domu na návrat domov.

Vrh G

Rodičia:

Matka: Fatima Slovak Champion*SK - BRI a

Otec: Miky Koko Great*CZ - BRI a

Obaja rodičia testovaný: FIV, FeLV, PKD, HCM -negatívne

Narodené: 10.10.2020